مشخصات محصول

یخچال فریزر سام آتی -RL460W

یخچال فریزر سام آتی -RL460W

RL460/W