مشخصات محصول

يخچال فريزر سام آتي -RT600W

یخچال فریزر سام آتی -RT600W

RT600/W


133,569,000

با مالیات: 151,500,000