اطلاعات محصول جابطري يخچال

جابطري يخچال

  

اطلاعات خاص

  • نام محصول      جابطري يخچال
  • شماره فنی      DA97-13728V
  • نام خارجی     جابطري يخچال
  • شرح     
  • قیمت      460201

اطلاعات فروشنده