اطلاعات محصول فيلتر آب ليواني يخچال

فيلتر آب ليواني يخچال

  

اطلاعات خاص

  • نام محصول      فيلتر آب ليواني يخچال
  • شماره فنی      XP-DA29-00003F
  • نام خارجی     فيلتر آب ليواني يخچال
  • شرح     
  • قیمت      2709000

اطلاعات فروشنده