اطلاعات محصول کيسه يک بار مصرف

کيسه يک بار مصرف

 BAGDUST CLOTH 

اطلاعات خاص

  • نام محصول      کيسه يک بار مصرف
  • شماره فنی      XP-DJ74-10110E
  • نام خارجی     کيسه يک بار مصرف
  • شرح      BAGDUST CLOTH
  • قیمت      464400

اطلاعات فروشنده