اطلاعات محصول فيلتر آب موشکي يخچال

فيلتر آب موشکي يخچال

  

اطلاعات خاص

  • نام محصول      فيلتر آب موشکي يخچال
  • شماره فنی      XP-DA29-00019A
  • نام خارجی     فيلتر آب موشکي يخچال
  • شرح     
  • قیمت      2709000

اطلاعات فروشنده